BUĎTE S NAMI SÚČASŤOU JEDINEČNÉHO PROJEKTU

Idea, podmienky a pravidlá

BANNERCUBE je jedinečný projekt interaktívnej kocky navrhnutý pre propagovanie Vašich služieb formou reklamných bannerov. Vďaka zaujímavému vyzobrazeniu tak vznikne pestrá ponuka služieb v jednom priestore, v ktorom sa návštevník môže pohybovať.
O PROJEKTE
Chceme propagovať produkty a služby slovenských podnikateľov dostupnou a atraktívnou formou. Našim cieľom je obsadiť celý priestor bannermi. Každým obsadeným poľom bude BANNERCUBE získavať na význame a exkluzivite.
CIEĽ
Zverejnením banneru na BANNERCUBE získate úplne inú formu reklamy, aká sa bežne používa. Netradičná prezentácia Vašich služieb bude zverejnená nielen na našich stránkach ale bude zdieľaná aj na sociálnych sieťach. Získate unikátnosť, aká tu ešte nebola.
PRÍNOS PRE VÁS
Projektom BANNERCUBE prinášame netradičnosť a inakosť v zobrazení reklamy. Bannery nezverejňujeme strojovo ale zadávateľom sa venujeme individuálne. Umožní nám to klienta spoznať a dozvedieť sa viac aj v podobe jeho krátkej prezentácie, ktorá bude umožnená formou interview. Našim najväčším prínosom bude Váš záujem.
PRÍNOS PRE NÁS
Cena za 1 reklamný priestor je 100 € bez DPH. Jednorázovo a navždy.
CENA
Cieľom je vyplniť celý obsah BANNERCUBE a úspešný projekt podporovať čo najdlhšie, minimálne aspoň 7 rokov po obsadení posledného poľa.
DOBA ZVEREJNENIA
Nulové. Zadávateľovi nevznikajú žiadne dodatočné náklady súvisiace s bežným zverejnením reklamy počas celej doby funkčnosti BANNERCUBE.
SKRYTÉ POPLATKY
Maximálny počet zakúpených bannerov pre 1 reklamu je obmedzený na 4 polia. Cieľom projektu je podporiť čo najviac slovenských firiem.
MAXIMÁLNY POČET BANNEROV
Po zverejnení reklamného bannera nárok na vrátenie uhradenej sumy zaniká.
VRÁTENIE PEŇAZÍ
Akékoľvek pohoršujúce, obscénne a vulgárne obrázky alebo texty zverejnené nebudú. Všetky reklamy sú pred zverejnením kontrolované administrátorom, ktorý posudzuje ich vhodnosť.
ZAKÁZANÉ REKLAMY
Rozmer jedného bannera (jedného reklamného priestoru alebo tiež jedného poľa) je 300 x 300 pixelov. Rozmer bannera je nevyhnutné pri dodaní dodržať.
ROZMERY BANNERA
Zakúpením napr. 2 polí pod sebou získa reklama na veľkosti. Dodaný banner musí spĺňať vyžadované rozmery, v tomto prípade 300 x 600 pixelov.
ZAKÚPENIE VIACERÝCH BANNEROV PRE 1 REKLAMU
Polia je možné obsadiť aj spôsobom napr. 3 bannerov pod sebou a 1 vedľa. Vždy však maximálne 4 bannery pre 1 reklamu. Banner je nutné dodať v tvare a rozmeroch podľa obsadených polí.
REKLAMNÝ PRIESTOR
V TVARE "L"
Cena narastá každým zakúpeným priestorom rovnomerne, t.j. cena za 2 polia bude 200 € bez DPH. Navždy.
CENA ZA 2 POLIA
Výmena bannera alebo reklamného sloganu v rámci zakúpeného priestoru je možná. Táto služba je spoplatnená sumou 25 € bez DPH.
ÚPRAVA BANNERA
Dodaný banner môže byť vo formáte JPEG alebo PNG.
GRAFICKÝ FORMÁT BANNERA
Animácie nie sú podporované.
ANIMOVANÝ BANNER
Zadávateľ musí mať pre používanie dodaného bannera alebo internetovej stránky príslušné oprávnenia. Za neoprávnené používanie cudzích ochranných prvkov nenesieme zodpovednosť.
COPYRIGHT
Podmienkou je dôkladne a pravdivo vyplniť objednávkový formulár. Objednávka bude spracovaná a v priebehu 24 hodín potvrdená e-mailom. Na Váš e-mail bude súčasne odoslaná predfaktúra s údajmi o platbe bankovým prevodom. Po uhradení platby bude dodaný banner zverejnený spravidla do 24 hodín na zvolenom reklamnom poli alebo poliach.
OBJEDNÁVKA
Po prijatí platby na náš účet bude z predfaktúry vygenerovaný daňový doklad - faktúra, ktorá bude bezodkladne odoslaná na Vašu e-mailovú adresu. Správne vyplnenie údajov v objednávkovom procese je preto nevyhnutné.
FAKTÚRA
Pripravený banner môžete poslať na našu e-mailovú adresu kedykoľvek po odoslaní objednávky.
DODANIE BANNERA
Platby prijímame prostredníctvom bankového prevodu.
SPÔSOB PLATBY
Reklamný priestor tvorí kocka so stranou 11 x 11 polí, čo predstavuje celkovo 726 bannerov.
CELKOVÝ POČET BANNEROV V PROJEKTE BANNERCUBE
Po zverejnení banneru Vám v priebehu 7 dní odošleme 5 neobvyklých, laických alebo netradičných otázok, ktoré nám ako prvé napadnú po prezretí služby, ktorú prezentujete na BANNERCUBE. Interview bude uverejnené na našich stránkach a jeho cieľom je predstaviť Váš produkt zábavnou alebo nevšednou formou. Interview nie je povinné.
INTERVIEW
/FUNNYVIEW/
Pri žiadosti o zmazanie bannera z priestorov BANNERCUBE bude prázdne pole opätovne uvoľnené do ponuky. Uhradená suma sa nevracia.
ZMAZANIE BANNERA
Pri prejdení myšou na banner je zobrazený reklamný slogan, ktorý sa uvádza v objednávkovom procese. Kliknutím na banner sa zákazníkom otvorí internetová stránka zadávateľa v novom okne.
REKLAMNÝ SLOGAN
A LINK NA WEB
Odkazy na zahraničné webstránky a ich propagácia nebude akceptovaná. Reklamný priestor je určený výlučne slovenským zadávateľom.
ZAHRANIČNÉ WEBSTRÁNKY
Úvodná pozícia BANNERCUBE sa bude pravidelne meniť. Predíde sa tým neférovému uprednostňovaniu reklamných polí na prednej stene BANNERCUBE.
HOMEPAGE
Stránky BANNERCUBE a tým aj reklamné bannery budú propagované aj prostredníctvom sociálnych sietí. Stratégiou bude získavanie nových reklamných partnerov a reklamu propagovať reklamou.
SOCIÁLNE SIETE
Zakúpením reklamného priestoru sa zadávateľ nestáva vlastníkom poľa ale jeho prenajímateľom.
PRENÁJOM PRIESTORU